गणेश

मंत्र

SOUND ON

Om गम गणपतये नमः  वक्रतुंडा गणेश मंत्र  वक्रतुण्ड महाकाया, सूर्य कोटि सम्प्रबः  निर्विघ्नम कुरुमेदेव सर्व कार्येशु सर्वदा

SOUND ON

गणेश गायत्री मंत्र  एकदंतय विद्यामाहे, वक्रतुंडय धीमही  तन्नो दंति प्रचोदयाती

गणेश स्लोकामी  गजाननं भूत गणदि सेविथम  कपिथा जम्भु फलासरा भक्शीताम् 

उमासुतम शोक विनाशा करनम्  नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजामी

श्री गणेश !